Bút mài thầy Ánh SH 051 Calligraphy

150.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 051 Calligraphy xuất phát điểm. Nhãn hiệu với những chiếc bút ngòi mài thanh đậm. Bút SH051 giúp học sinh và giáo viên cải thiện nét chữ trong quá trình tập viết, luyện chữ đẹp.

Bút mài thầy Ánh SH 051 Calligraphy chú trọng nhiều đến việc mài ngòi. Hiệu quả và cải tiến mẫu mã. SH051 với thiết kế bút nặng nhẹ tùy theo người dùng và đối tư ợng sử dụng. Như bút mài thầy Ánh SH 023 dành riêng cho học sinh lớp 1 tập viết và luyện chữ đẹp.

Hết hàng