Bút mài thầy Ánh SH 023

45.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 023 là loại bút dễ viết mang lại hiệu quả tốt với 2 dòng ngòi.

Bút mài thầy Ánh SH 023 êm trơn dùng trong tập viết, luyện chữ viết tạo nét đều. Khi viết tạo cảm giác êm trơn đều và có thể viết nhanh với mục đích viết bài hằng ngày.

Bút mài thầy Ánh SH 023 thanh đậm với độ thanh đậm vừa phải. Bút có ngòi tương tự với các mã bút khác như: 022, 029, … là ngòi hoa vàng của bút mài thầy Ánh. Ngòi bền và tạo nét tốt nên được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình.